AKTUALNOŚCI
11.10.2023

Komunikat nr 46/2023 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do świadczeniodawcy GSU S.A. w Rudzie Śląskiej

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 01.11.2023 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane dotychczas przez świadczeniodawcę GSU S.A. w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Ludwika Tunkla 112a będą udzielane przez świadczeniodawcę Szpakmed Kochłowice Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 163.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. GSU S.A. pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527)Formularz rekrutacyjny do programu Bądź aktywny! Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego