AKTUALNOŚCI
Bądź aktywny! Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego

Telefon kontaktowy: 694 090 898.
Oświadczam, że nie korzystałam/em w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.
Zapoznałem się akceptuję i postanowienia RODO
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą.