1. FIZYKOTERAPIA
2. KINEZYTERAPIA I METODY SPECJALNE

METODA McKENZIE Jest to jedna z podstawowych metod w leczeniu bólów kręgosłupa stworzona przez Robina McKenziego. Według niej 90% bólów kręgosłupa związanych jest z patologią krążka międzykręgowego - tzw. dysku. Badanie metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych. Dla każdego z zespołów autor metody zaleca odrębny sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn. W rezultacie terapeuta zaleca określone dla danego zespołu klinicznego powtarzalne ćwiczenia.

PNF Metoda pozwala na terapię prawie wszystkich zaburzeń ruchowych, a więc bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w neurologii, ortopedii, do rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu, w tym kręgosłupa oraz wad postawy. Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

MULLIGAN To specjalistyczna metoda diagnostyczno – terapeutyczna mobilizacji stawowej z wykorzystaniem ruchu.Składa się na nią wiele różnych technik.Nowatorskie podejście konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.Jest to metoda dedykowana dla pacjentów mających dysfunkcję w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego, dolegliwościami i zawrotami głowy, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i innymi.

CYRIAX Metoda diagnostyczna dotycząca leczenia stawów obwodowych. Zajmuje się również zaburzeniami i zmianami w obrębie kręgosłupa. Wywiad i funkcjonalne badanie dostarczają kompletnych informacji na temat badanego pacjenta. Objawy interpretowane są w formie "wzorców klinicznych".

W terapii zastosowanie mają następujące środki terapeutyczne:

 • głęboki masaż poprzeczny
 • mobilizacje/manipulacje
 • naciąganie i rozciąganie torebki
 • trakcja

KALTENBORN Podczas szczegółowej analizy dolegliwości bólowych pacjenta za pomocą określonego, dokładnego schematu i precyzyjnych technik manualnych, poszukuje się dysfunkcji, które mogą dotyczyć stawu, nerwu, mięśnia lub innych tkanek miękkich albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. W terapii stosuje się różne sposoby:

 • mobilizacje stawów wykorzystujące trakcję,
 • kompresję i techniki ślizgowe,
 • mobilizacje tkanek miękkich wykorzystujące masaż funkcyjny,
 • masaż poprzeczny,
 • relaksację poizometryczną,
 • rozciąganie,
 • mobilizację nerwów .

TERAPIA TKANEK MIĘKKICH Zbiór metod różnych szkół mających swoje pochodzenie w osteopatii, fizjoterapii, ortopedii oraz chiropraktyce. Polega na umiejętnym wykorzystaniu różnych technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Pracę na tkankach można stosować wtedy, gdy zaobserwujemy nadmierne napięcie mięśniowe, przykurcze pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego, spastykę, osłabienie fizjologiczne mięśni, miejscowy obrzęk, zastój żylny, ograniczenie ruchomości stawów wynikające z dysfunkcji tkanek miękkich. Techniki tkanek miękkich mogą być stosowane zarówno u pacjentów z ostrymi stanami bólowymi jak również u osób chorujących przewlekle.

NORDIC WALKING Nordic Walking to atrakcyjne uzupełnienie wysiłku fizycznego o charakterze aerobowym. Zalety tej aktywności ruchowej (prostota,ekonomiczność, bezpieczeństwo) bezpośrednio przekładają się na zwiększenie wydolności fizycznej i sprawności pacjentów. Marsz z kijami to aktywność skierowana do każdego bez względu na poziom sprawności, płeć i wiek. Jest to również rodzaj dobrej rehabilitacji leczniczej. Szczególnie polecany jest osobom z zaburzeniami równowagi, po zabiegach ortopedycznych, z wadami postawy, problemami zwyrodnieniowymi stawów, osteoporozą, a także z chorobami sercowo - naczyniowymi.

KINESIOTAPING Działanie plastrowania dynamicznego polega na uregulowaniu napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji plastra. Powoduje to zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły. Działanie plastra usprawnia również pracę układu limfatycznego: zwiększa się ilość i prędkość przepływającej limfy, likwidując jej zastoje. Ma działanie przeciwzapalne. Ogromną zaletą kinesiotapingu jest także redukcja lub całkowite usunięcie bólu. Odpowiednia aplikacja plastra wspomaga także korekcję niewłaściwej pozycji stawu. Kinesiotaping jest więc uniwersalną terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych.

FIBROLIZA MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWA (HACZYKOWANIE) Haczykowanie to sposób leczenia bólu układu ruchu, polegający na uwalnianiu zrostów umiejscowionych międzypowięziowo za pomocą mobilizacji. Do pracy tą metodą wykorzystuje się specjalne narzędzie w postaci haczyka, które pozwala na przywracanie ruchomości tkankowej w różnych płaszczyznach ślizgu mięśniowo powięziowego. Szczególnym wskazaniem do pracy tą metodą jest ból pochodzenia urazowego. Sprawdza się ona przy różnego rodzaju kontuzjach sportowych, jak również w zapaleniu ścięgien, zapaleniu okołostawowym, neuralgii, bólu lędźwiowym, rwie kulszowej, ograniczeniu ruchomości występujących po zabiegach chirurgicznych. Haczykami można również pracować przy: bólach potylicznych, nawracających zapaleniach nadkłykcia bocznego oraz nawracających zapaleniach ścięgna Achillesa. Twórcą tej techniki jest szwedzki fizjoterapeuta Kurt Ekman, który opracował zestaw haczyków oraz technikę pracy.

3. MASAŻ LECZNICZY