PROJEKTY UEKompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca

Okres realizacji: 2019-09-01 - 2021-11-29

Wartość projektu: 460 937,06 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania: 428 671,46 zł

Kwota dofinansowania z UE: 391 796,00 zł

Krótki opis projektu

Projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formule ambulatoryjnej i środowiskowej. Jest skierowany do 60 os. z niewydolnością serca zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych oraz 15 opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu mieszkają, uczą się lub pracują na terenie woj. śląskiego
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej i ambulatoryjnej.

Zakres udzielonego wsparcia projektowego

Formy i terminy świadczenia wsparcia w projekcie uwzględniają indywidualne potrzeby uczestników projektu, a obejmują zintegrowaną medyczną opiekę ambulatoryjną i domową świadczoną przez okres 12 miesięcy:
  • pielęgniarską
  • lekarską
  • fizjoterapeutyczną
  • wsparciem psychologa
  • wsparcie dietetyka
Jeśli jesteś zainteresowany/a więcej szczegółów pod numerem telefonu 32 723 23 18, bądź w regulaminie projektu na stronie internetowej https://www.gsuzdrowie.pl/ w zakładce PROJEKTY UE