PROJEKTY UEDom - najlepsze miejsce na świecie

Okres realizacji: 2019-08-01 - 2021-07-31

Wartość projektu: 2 088 000,00 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania: 1 941 840,00 zł

Krótki opis projektu

Projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formie opieki środowiskowej w warunkach pozaszpitalnych dla 120 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych oraz ich 40 opiekunów zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach lub Bytomiu. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej.

Zakres udzielonego wsparcia projektowego

Zapewnienie długoterminowej (do 6 miesięcy) kompleksowej opieki środowiskowej:
  • opiekuńczej
  • pielęgnacyjnej
  • rehabilitacyjnej
  • terapeutycznej
Jeśli jesteś zainteresowany/a więcej szczegółów pod numerem telefonu 32 723 23 18, bądź w regulaminie projektu na stronie internetowej https://www.gsuzdrowie.pl/ w zakładce PROJEKTY UE