PROJEKTY UEOpieka domowa i rehabilitacja osób niesamodzielnych

Okres realizacji: 2018-09-01 - 2020-09-30

Wartość projektu: 1 890 288,00 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania: 1 757 967,84 zł

Krótki opis projektu

Projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formie opieki środowiskowej w warunkach pozaszpitalnych dla 120 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych powyżej 65 roku życia oraz 40 opiekunów zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. śląskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej.

Zakres udzielonego wsparcia projektowego

Zapewnienie długoterminowej (do 6 miesięcy) kompleksowej opieki środowiskowej:
  • opiekuńczej
  • pielęgnacyjnej
  • rehabilitacyjnej
  • terapeutycznej
Jeśli jesteś zainteresowany/a więcej szczegółów pod numerem telefonu 32 723 23 18, bądź w regulaminie projektu na stronie internetowej https://www.gsuzdrowie.pl/ w zakładce PROJEKTY UE