PROJEKTY UE- Regulamin_Projektu
- FORMULARZ_REKRUTACYJNY_dla_opiekuna_faktycznego
- FORMULARZ_REKRUTACYJNY_dla_osoby_niesamodzielnej
- Ocena_pacjenta_wg_skali_Barthel
- ZASWIADCZENIE_LEKARSKIE
Informacja o postępowaniu na zakup materiałów higienicznych na potrzeby czynności wykonywanych przez opiekunów medycznych i pielęgniarki
Informacja dotycząca postępownia Usługi świadczone okresowo przez opiekunów medycznych na rzecz uczestników projektu Opieka domowa i rehabilitacja osób niesamodzielnych z Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Zapytanie ofertowe 1 (*.docx)
Zapytanie ofertowe 2 (*.docx)
Zapytanie ofertowe 3 - usługi pielęgniarki (*.docx)
Zapytanie ofertowe 4 - usługi opiekuna medycznego (*.docx)
Zapytanie ofertowe 5 - usługi logopedy (*.docx)
Zapytanie ofertowe 6 - usługi psychologa (*.docx)
Zapytanie ofertowe 7 - usługi opiekuna medycznego (*.docx)
Zapytanie ofertowe 8 - usługi fizjoterapeutów (*.docx)
Zapytanie ofertowe 9 - usługi opiekuna medycznego (*.docx)
Zapytanie ofertowe 10 - zakup i dostawa materiałów higienicznych na potrzebny czynności wykonywanych przez opiekunów medycznych i pielęgniarkę środowiskową (*.docx)
Zapytanie ofertowe 11 - Zakup i dostawa podnośników jezdnych dla osób niesamodzielnych (*.docx)
Zapytanie ofertowe 12 - Leasing podnośników jezdnych dla osób niesamodzielnych (*.docx)
Zapytanie ofertowe 13 - Zakup i dostawa: 1. toreb medycznych dla opiekunów medycznych, 2. odzieży ochronnej dla opiekunów medycznych (*.docx)
Zapytanie ofertowe 14 - usługi świadczone przez opiekunów medycznych(*.docx)
Zapytanie ofertowe 14 - usługi świadczone przez opiekunów medycznych - po zmianach(*.docx)
Zapytanie ofertowe 15 - usługi świadczone przez fizjoterapeutów(*.docx)
Zapytanie ofertowe 16 - zakup i dostawa odzieży ochronnej dla opiekunów medycznych(*.docx)
Zapytanie ofertowe 17 - usługi świadczone przez opiekunów medycznych(*.docx)
Zapytanie ofertowe 18 - usługi świadczone przez pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę POZ (*.docx)
Zapytanie ofertowe 19 - usługi świadczone przez pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę POZ (*.docx)
Zapytanie ofertowe 20 - usługi świadczone przez terapeutę zajęciowego (*.docx)
Zapytanie ofertowe 21 - zakup i dostawę zestawu klinów i wałków (*.docx)
Zapytanie ofertowe 22 - usługi świadczone przez opiekunów medycznych (*.docx)
Zapytanie ofertowe 01/2018 - usługi świadczone przez pielęgniarki (*.docx)
Zapytanie ofertowe 02/2018 - usługi świadczone przez fizjoterapeutów (*.docx)
Zapytanie ofertowe 03/9.2.6/ 2018 - Usługi świadczone przez psychologa(*.docx)